Terugkommoment voor Rijbewijs B

Het Belang van het Terugkommoment voor Rijbewijs B

Het Terugkommoment, een verplichte vier uur durende opleiding, vormt een essentieel onderdeel van het behalen en behouden van uw Rijbewijs B (auto) in Vlaanderen. Deze educatieve sessie heeft tot doel de verkeersveiligheid te vergroten en bestuurders bewust te maken van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het besturen van een motorvoertuig. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van het Terugkommoment, de doelgroep, het tijdstip van deelname, de inschrijvingsprocedure en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Wie Moet Deelnemen aan het Terugkommoment?

Het Terugkommoment is verplicht voor bestuurders die aan de volgende criteria voldoen:

Voorlopig Rijbewijs Aangevraagd of Omgewisseld na 1 oktober 2017

U moet uw voorlopig rijbewijs hebben aangevraagd of omgewisseld vanaf 1 oktober 2017 om verplicht deel te nemen aan het Terugkommoment. Als u vóór die datum uw voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd en later heeft omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden (model 12), geldt de verplichting ook voor u.

Voorlopig en Definitief Rijbewijs in Een Vlaamse Gemeente

Zowel uw voorlopig als definitief rijbewijs moeten zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente om aan de verplichting te voldoen.

Blijven Wonen in Vlaanderen na het Behalen van het Definitief Rijbewijs

U moet na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen blijven wonen om verplicht deel te nemen aan het Terugkommoment.

Het is belangrijk op te merken dat u niet verplicht bent deel te nemen aan het Terugkommoment als u niet langer in Vlaanderen gedomicilieerd bent op het moment dat u de opleiding moet volgen.

Wanneer Moet u het Terugkommoment Volgen?

Het Terugkommoment moet worden gevolgd tussen 6 en 9 maanden na de afgifte van uw definitief rijbewijs B. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze termijn in de gaten te houden. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:

Datum op uw rijbewijs

U kunt de periode waarin u het Terugkommoment moet volgen controleren op uw rijbewijs. Zoek de datum van afgifte, die u kunt vinden na code 10 ter hoogte van de categorie B (in de kolom van code 9). Als bijvoorbeeld uw definitieve rijbewijs B is afgegeven op 5 november 2022, moet u het Terugkommoment volgen van 5 mei 2023 tot en met 4 augustus 2023.

Herinneringsbrief

Ongeveer 3 weken voordat de periode begint waarin u het Terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze brief is een extra service en verplicht u om het Terugkommoment bij te wonen, zelfs als u de brief niet hebt ontvangen (bijvoorbeeld door problemen met de post).

Mijn Burgerprofiel

U kunt de termijn voor het verplichte Terugkommoment online raadplegen via Mijn Burgerprofiel, een platform waarop uw persoonlijke gegevens bij de overheid zijn geregistreerd. U zult de termijn ten laatste vijf en een halve maand nadat u uw definitief rijbewijs hebt aangevraagd in het gemeentehuis kunnen zien onder ‘Uw gegevens’ > ‘Mobiliteit’. Als u automatisch op de hoogte wilt worden gebracht per e-mail wanneer uw gegevens beschikbaar zijn, kunt u dit instellen via ‘uw gegevens’ en ‘contactvoorkeuren’ in Mijn Burgerprofiel.

Kostprijs van het Terugkommoment

Het Terugkommoment heeft een kostprijs van 120 euro, die jaarlijks wordt geïndexeerd. U dient dit bedrag rechtstreeks te betalen aan de erkende instelling waar u zich inschrijft voor de opleiding. De betalingsprocedure kan variëren afhankelijk van de gekozen instelling. Sommige instellingen bieden de mogelijkheid om het bedrag in schijven te betalen, maar het volledige bedrag moet altijd vóór de dag van de opleiding betaald zijn.

Verloop van het Terugkommoment voor Rijbewijs B

Het Terugkommoment voor rijbewijs B is bedoeld om uw rijvaardigheid te verbeteren en uw kennis van verkeersveiligheid te vergroten. De opleiding duurt in totaal 4 uur en omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Tijdens het theoretische deel worden onderwerpen besproken zoals nieuwe verkeersregels, risicosituaties, en milieubewust rijden. Het praktische deel omvat oefeningen op de weg, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw rijvaardigheden te demonstreren.

Hoe Inschrijven voor het Terugkommoment

Om het Terugkommoment bij een erkende instelling te volgen, dient u zich in te schrijven via de door u gekozen instelling. U kunt de contactgegevens van erkende instellingen per provincie vinden op hun websites. Zorg ervoor dat u zich tijdig inschrijft en het moment volgt binnen de aangegeven termijn om eventuele problemen te voorkomen.

ProMove beschikt over 4 unieke belevingscentra in zowel Vlaanderen als Wallonië met een oppervlakte van telkens 5.000 m² tot 25.000 m².

info@promove.be
+32 484 45 44 43

Je kan bij PromMove ook een slipcurcus volgen.

Herinneringsbrief en Online Raadplegen

Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het Terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze brief dient als extra herinnering aan uw verplichting om het Terugkommoment te volgen. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tijdig inschrijft en de opleiding voltooit, zelfs als u de brief niet ontvangt.

U kunt ook de termijn waarin u het verplichte Terugkommoment moet volgen en de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens bij de overheid bekijken en de termijn controleren. U kunt er ook voor kiezen om via e-mail op de hoogte te worden gebracht wanneer uw gegevens beschikbaar zijn.

Het volgen van het Terugkommoment is essentieel om aan de wettelijke vereisten te voldoen en de veiligheid op de weg te bevorderen. Zorg ervoor dat u deze verplichte opleiding binnen de juiste termijn volgt en dat u de kosten tijdig betaalt om eventuele problemen te voorkomen.

Betaling van het Terugkommoment

De kostprijs van het Terugkommoment bedraagt 120 euro, maar dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. U dient dit bedrag rechtstreeks te betalen aan de erkende instelling waarbij u zich inschrijft voor de opleiding. De betalingsprocedure kan variëren, afhankelijk van de gekozen instelling. Sommige instellingen bieden de mogelijkheid om het bedrag in schijven te betalen, maar het volledige bedrag moet altijd vóór de dag van het Terugkommoment betaald worden. Het is raadzaam om bij uw gekozen instelling te informeren over de beschikbare betalingsmogelijkheden.

Verloop van het Terugkommoment

Tijdens het Terugkommoment wordt u voorbereid op verschillende verkeerssituaties en worden uw rijvaardigheden geëvalueerd. Het theoretische deel van de opleiding behandelt onderwerpen zoals verkeersveiligheid, recente verkeersregels en milieubewust rijden. Het praktische gedeelte omvat oefeningen op de weg, waarbij u de kans krijgt om uw rijvaardigheid te demonstreren en uw reacties in verschillende verkeerssituaties te oefenen.

De instructeurs van het Terugkommoment zijn getraind om u te helpen uw rijvaardigheden te verbeteren en om u bewuster te maken van potentiële gevaren op de weg. Het is een waardevolle gelegenheid om uw kennis en vaardigheden bij te werken, zelfs als u al enige ervaring hebt als automobilist.

Verlenging en Uitstel

Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om het Terugkommoment binnen de voorgeschreven termijn te volgen, is het mogelijk om uitstel aan te vragen. U kunt de status van uw aanvraag om uitstel online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Het is belangrijk om eventuele verlengingen of uitstel op tijd aan te vragen om te voorkomen dat u in strijd bent met de wettelijke vereisten.

Het Terugkommoment voor rijbewijs B is een belangrijke maatregel om de verkeersveiligheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat bestuurders blijven leren en zich bewust zijn van de verkeersregels en -risico’s. Het is essentieel om de verplichtingen met betrekking tot het Terugkommoment te begrijpen en te volgen om problemen met uw rijbewijs te voorkomen.

De Voordelen van het Terugkommoment

Het Terugkommoment biedt tal van voordelen voor zowel nieuwe bestuurders als meer ervaren automobilisten. Hier zijn enkele redenen waarom u deze verplichte opleiding serieus moet nemen:

1. Verbetering van Rijvaardigheid

Het Terugkommoment is ontworpen om uw rijvaardigheid te verbeteren. Tijdens de praktische oefeningen krijgt u de kans om uw rijtechnieken bij te schaven en uw reacties in verschillende verkeerssituaties te oefenen. Dit kan bijdragen aan een veiligere rijervaring.

2. Bewustwording van Verkeersveiligheid

De theoretische component van de opleiding richt zich op verkeersveiligheid, recente verkeersregels en milieubewust rijden. Dit helpt bestuurders zich bewust te worden van de gevaren op de weg en hoe ze deze kunnen vermijden.

3. Verkleining van Risico’s

Door deel te nemen aan het Terugkommoment kunt u risicosituaties herkennen en hierop reageren. Dit verkleint het risico op ongevallen en draagt bij aan uw eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Het Belang van Tijdige Inschrijving

Het is van cruciaal belang om op tijd in te schrijven voor het Terugkommoment en de opleiding binnen de voorgeschreven termijn te volgen. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot problemen met uw rijbewijs en zelfs boetes. Daarom is het raadzaam om de vervaldatum op uw rijbewijs zorgvuldig te controleren en de nodige stappen te ondernemen om tijdig aan de eisen te voldoen.

Hoe Uitstel Aanvragen

Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om het Terugkommoment binnen de voorgeschreven termijn te volgen, kunt u uitstel aanvragen. Het is belangrijk om dit op tijd te doen om problemen te voorkomen. U kunt de status van uw aanvraag om uitstel online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Zorg ervoor dat u alle benodigde documentatie verstrekt en de instructies op de website van de overheid volgt om uw aanvraag te verwerken.

Conclusie

Het Terugkommoment voor Rijbewijs B is meer dan alleen een verplichte opleiding; het is een kans om uw rijvaardigheid te verbeteren, bewust te worden van verkeersveiligheid en de risico’s op de weg te verminderen. Zorg ervoor dat u op tijd inschrijft en deelneemt aan deze waardevolle opleiding om aan de wettelijke vereisten te voldoen en veiliger te rijden. Het investeren van vier uur in uw rijvaardigheid kan een aanzienlijk verschil maken op de weg.

Comments are closed.